Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

courses:a0m32ibe [2011/04/19 09:56]
xsimi
courses:a0m32ibe [2019/01/10 18:36] (aktuální)
Řádek 20: Řádek 20:
  
 Tomáš Vaněk Tomáš Vaněk
-Pátek, 15. duben 2011, 18.13 
-Známka: 50,00 / 100,00 
-40b - vyluštění všech úloh 
-2b - bonus 
-8b - zpracování (-1b za nesprávný název souboru se zprávou, -1b za 
-gramatiku -  
-typ ve smyslu druh se píše s y. Pokud jste ovšem druh šifry pouze hádal 
-(tipoval) ​ , tak to máte správně...) 
  
-Poznámky:​ +Pátek, 15. duben 2011, 18.13  
-úloha č.1 - divné koeficienty. Já mám jiné a s těmi Vašimi mi to + 
-nefunguje.+Známka: 50,00 / 100,00  
 + 
 +40b - vyluštění všech úloh  
 + 
 +2b - bonus  
 + 
 +8b - zpracování (-1b za nesprávný název souboru se zprávou, -1b za gramatiku - typ ve smyslu druh se píše s y.  
 + 
 +Pokud jste ovšem druh šifry pouze hádal (tipoval) ​ , tak to máte správně...) 
 + 
 +Poznámky: ​ 
 + 
 +úloha č.1 - divné koeficienty. Já mám jiné a s těmi Vašimi mi to nefunguje. 
 úloha č.2 - ne, je to monoalfabetická subst. s klíčem úloha č.2 - ne, je to monoalfabetická subst. s klíčem
-úloha č. 4 - ta perioda je jen 4. Je to vidět z toho "​hesla",​ kde se po + 
-4 zancích opakuje... +úloha č. 4 - ta perioda je jen 4. Je to vidět z toho "​hesla",​ kde se po 4 zancích opakuje... 
-úloha č.8 - ne, ta substituce je  s klíčem (stačí si napsat abecedu OT a + 
-pod ní odpovídající znaky ŠT a klíč se objeví...)+úloha č.8 - ne, ta substituce je  s klíčem (stačí si napsat abecedu OT a pod ní odpovídající znaky ŠT a klíč se objeví...)
  
  
courses/a0m32ibe.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0