Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

courses:a1m16mar [2019/01/10 18:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
  
 +====== Marketing ======
 +
 +
 +  * Stránky předmětu: [[https://​ekonom.feld.cvut.cz/​web/​index.php?​option=com_content&​task=view&​id=1101&​Itemid=184]]
 +  * Přednášející:​ prof.Ing. Gustav Tomek, DrSc.
 +  * Cvičící: Doc.Ing. Věra Vávrová, CSc.
 +
 +===== Cvičení =====
 +
 +**Požadavky na zápočet:​**
 +
 +Získání min. 10 bodů ze 40 možných při 70% účasti na cvičeních
 +
 +1. tematický úkol – 4-5 stránek, možno zpracovávat jednotlivě či ve dvoučlenném týmu.
 +Jedná se o následující úkoly: ​
 +a, Dotazníkové šetření
 +b, Tržní segmentace ​
 +c, Marketingová komunikace ​
 +max. 5 bodů (nebo 2 x 2,5 bodu) 
 + 
 +2. účast na experimentu pomocí oční kamery (max. 5 bodů) ​
 + 
 +3. písemka – početní, teoretické a praktické otázky (max. 20 bodů) ​
 +
 +===== Zkouška =====
 +
 +Zkouška je pouze ústní(cca 10-15 minut na osobu). Losují se dvě otázky(jedna otázka z poznávací stránky marketingu a druhá z realizační stránky marketingu). ​
 +
 +**8.1.2014** ​
 + 
 +Jak se od sebe liší nákupní chování jednotlivce od nákupčího podniku? Jaké faktory ovlivňují nákupní chování spotřebitele?​
 +
 +Nástroje produktové politiky?
 +
 +Doplňková otázka: Bostonské portfólio [[http://​www.cevelova.cz/​bostonska-matice/​]]
courses/a1m16mar.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0