Test 2

Zadání A

  • Dijkstra - Zadáno graf o 8mi uzlech. Úkolem bylo vytvořit dva vektory I a P. Kde vektor I obsahuje nejkratší cesty z počátečního uzlu a vektor P obsahuje předchůdce každého uzlu. Spočítat počet kroků algoritmu.
  • Úloha na toky - N členů, C klubů a P věkových skupin. Každý člen je právě v jedné věkové kategorii a minimálně v jednom klubu. Kluby volí své členy do městské rady tak, aby byl věk minimální nebo maximální - nebo tak nějak to bylo. Maximalization FLOW problem.

Zadání B

  • Dijkstra - Zadáno graf o 8mi uzlech. Úkolem bylo vytvořit dva vektory I a P. Kde vektor I obsahuje nejkratší cesty z počátečního uzlu a vektor P obsahuje předchůdce každého uzlu. Provést 8 iterací algoritmu a vypsat vektory.
  • Úloha na toky - How to find an initial feasible flow for Ford-Fulkerson algorithm. Popsat substituční rovnice.
courses/a4b35ko/test2_2015.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:46 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0