Úkol 7

Kdyby nekdo chtel vykreslovat ganttuv diagram jako maji v pdfku, tak muzete pouzit tuto funkci:

function gantt( s, p, r, Cmax )
%GANTT Summary of this function goes here
%  Detailed explanation goes here
 
  x = r(s(1));
  y = 0;
  height = 2;
 
  hold on;      
 
  colors = ['r' 'g' 'b' 'y' 'm' 'c'];
  axis([x-1, Cmax+1, y, height + 1]);
 
  % create boxes    
  for i=1:length(p)
    rectx = [x, x, x+p(s(i)), x+p(s(i)), x];
    recty = [y, height, height, y, y];
    fill(rectx, recty, colors(mod(i, length(colors))));
    text(x + p(s(i))/2, y + height/2, ['\bf T_' num2str(s(i))], 'color', 'k');
    x = x+p(s(i));
  end;    
 
  hold off;
end

Pro korektní zobrazení lze použít funkce z Torsche. Vektor s má podle našeho cvičícího obsahovat časy, kdy začnou jednotlivé úlohy, nikoli pořadí úloh. Výše uvedená funkce dává správný graf jen pro případy, kdy na sebe úlohy těsně navazují. Například pro p=[2,1,2,2] r=[4,8,12,0] d=[20,20,20,20] zobrazí nesmysl.

T = taskset(p);
T.ReleaseTime = (r);
T.Deadline = (d);
for i=1:length(s)
  T.Name(i) = ['T' num2str(i)];
end
T.add_schedule('ko du bratley',s,T.ProcTime,ones(1,length(s)));
plot(T);
courses/a4b35ko/ukol7.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:46 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0