Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

courses:a4m33dzo [2020/02/14 10:52]
oianonym [Zkouška]
courses:a4m33dzo [2020/02/14 11:06] (aktuální)
oianonym [Otázky:]
Řádek 69: Řádek 69:
  
 ===== Otázky: ===== ===== Otázky: =====
 +
 +**ZS 2019/20** Pozor, u zkoušky se zmínil, že nějaké otázky vyřadí. Tři otázky již byly přidány:
 +
 +** 8. Kolik kvantizačních úrovní zhruba rozliší u monochromatického obrazu zdravý mladý člověk? Co je v obraze patrné, když je kvantizačních úrovní méně, než by mělo být?**
 +
 +Na přednášce prý zaznělo asi 60 odstínů šedi. Nicméně Novinky.cz píší o 500 :-). Méně úrovní = ostré kontrastní skoky.
 +
 +** 15. Proč je algoritmus vzdálenostní transformace tak důležitý v analýze obrazu? Na co se vzdálenostní transformace používá v aplikacích?​ **
 +
 +Dá se s ním spočítat topologie binárního obrazu. (Případně se dá najít kostra obrázku?) Viz. přednáška na binární morfologii.
 +
 +** 16. Vysvětlete tři pojmy: kontrast obrazu, nasycení barevného obrazu, ostrost obrazu.**
 +
 +Kontrast obrazu charakterizuje rozdíl (odlišení) mezi jasem/​barvou objektů
 +nebo oblastí v obraze. Například sněžná liška na sněhu má nízký kontrast a
 +tmavý pes na sněhu má vysoký kontrast.
 +
 +Barevná sytost obrazu je podobná vlastnost jako kontrast s tím, že místo
 +zvětšování odlišnosti objektů/​oblastí v šedotónové reprezentaci obrazu, se
 +uvažuje odlišení objektů/​oblastí v barevném vyjádření.
 +
 +Ostrost obrazu je definovaná jako kontrast hran, tj. kontrast podél hran
 +v obraze, tj. ve směru gradientu jasu obrazu. Když zvýšíme ostrost, zvýšíme
 +kontrast jen blízko hran. V málo se měnících částech obrazu hodnotu
 +obrazové funkce neměníme.
  
 ======== ========
courses/a4m33dzo.txt · Poslední úprava: 2020/02/14 11:06 autor: oianonym
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0