Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

courses:a4m33sep [2020/05/06 23:13]
anatra [Ústní]
courses:a4m33sep [2020/05/06 23:18] (aktuální)
anatra [Ústní]
Řádek 442: Řádek 442:
 Nakonec jsem si odnesl B. Ústní trvala cca 20 min. Nakonec jsem si odnesl B. Ústní trvala cca 20 min.
  
-7.1.2020 +**7.1.2020** 
-Ústní probíhala v prostorách společnosti Profinit a trvala zhruba 15 minut. Přednášejí,​ Martin Hlavatý, se mě zeptal na otázky, které jsem měla špatně v testu a potom ještě na některé doplňující. Zajímalo ho, jak bych postupovala,​ pokud by mi klient nareportoval bug na projektu, který by se měl okamžitě opravit (otázka směřovala na [[hotfix workflow]| ​https://​www.atlassian.com/​git/​tutorials/​comparing-workflows/​gitflow-workflow]. Dále ho zajímalo, jak bych postupovala,​ pokud by dva klienti od stejného projektu měli spor, a to takový, že klient A by chtěl funkcionalitu X a klient B naopak funkcionalitu X zcela zavrhoval a chtěl funkcionalitu Y. Celková známka za A.+ 
 +Ústní probíhala v prostorách společnosti Profinit a trvala zhruba 15 minut. Přednášejí,​ Martin Hlavatý, se mě zeptal na otázky, které jsem měla špatně v testu a potom ještě na některé doplňující. Zajímalo ho, jak bych postupovala,​ pokud by mi klient nareportoval bug na projektu, který by se měl okamžitě opravit (otázka směřovala na [https://​www.atlassian.com/​git/​tutorials/​comparing-workflows/​gitflow-workflow|hotfix ​workflow]. Dále ho zajímalo, jak bych postupovala,​ pokud by dva klienti od stejného projektu měli spor, a to takový, že klient A by chtěl funkcionalitu X a klient B naopak funkcionalitu X zcela zavrhoval a chtěl funkcionalitu Y. Celková známka za A.
   ​   ​
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
courses/a4m33sep.txt · Poslední úprava: 2020/05/06 23:18 autor: anatra
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0