Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

courses:a4m35ko [2020/05/27 13:28]
anatra [Testy]
courses:a4m35ko [2020/06/18 21:24] (aktuální)
mykel [Zkouška]
Řádek 343: Řádek 343:
  * SCHED: Rothkopf p=(2,​2,​1,​2),​ Cmax=5  * SCHED: Rothkopf p=(2,​2,​1,​2),​ Cmax=5
  * SCHED: ILP formulace - 1|prec|Cmax,​ jak může LP relaxace pomoci při řešení algoritmem Branch and Bounds  * SCHED: ILP formulace - 1|prec|Cmax,​ jak může LP relaxace pomoci při řešení algoritmem Branch and Bounds
 +
 +=== Termín 18. 6. 2020 ===
 +       * ILP: podobni 13.6.2016 ​     ​
 +       * SPT: přelévání nádob - graf, ceny hran pro nejmenší počet přelití, ceny hran pro nejmenší množství vylité vody
 +       * Flows: Distinct Representatives
 +       * Knapsack: 2-approx knapsack pseudokod a dokázat faktor
 +       * SCHED: ILP formulation scheduling on unrelated parallel
 +       * SCHED: Bratley'​s alg. priklad r = (0, 0, 3, 4, 3) p = (2, 3, 2, 2, 3) d = (3, 5, 13, 8, 13)
 +       * CP - AC-3 algoritmus
 +
  
 Tip: Ke všemu napište aspoň něco, i když nevíte, něco zkuste - když to má alespoň trochu správnou myšlenku, tak člověk dostane nějaký body a ono se to nasčítá. Tip: Ke všemu napište aspoň něco, i když nevíte, něco zkuste - když to má alespoň trochu správnou myšlenku, tak člověk dostane nějaký body a ono se to nasčítá.
courses/a4m35ko.txt · Poslední úprava: 2020/06/18 21:24 autor: mykel
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0