Cvičení 4

2.

#include <stdio.h>
#include <omp.h>
 
int main( int argc, char* argv[] ) {
 printf("Pocet: %d\n", omp_get_num_procs());
 #pragma omp parallel num_threads(6)
 {
  printf("ID: %d\n", omp_get_thread_num());
 }
}

3.

#include <stdio.h>
#include <omp.h>
 
int main( int argc, char* argv[] ) {
 double s = 0;
 double x;
 #pragma omp parallel for private(x) reduction(+:s) num_threads(4)
 for(int i=9999; i>=0; i--){
  for(double j=1000000; j>0; j--){
   x = j + 1000000.0*i;	
   s += 1.0/(x*x);
  }
 }
 printf("Suma: %f\n", s);
}

4.

Netvrdím, že se jedná o nejúspornější/nejefektivnější zápis, ale zdá se, že funguje.

Do cviceni5_ukol4.cpp stačí doplnit na řádek 78 následující:

// ostreni obrazu:
#pragma omp parallel for private(j, i, tmp, NewPixel, PixelC, PixelL, PixelB, PixelR, PixelT) shared(From, To) num_threads(4)
for(j = PositionT+1; j <= PositionB-1; j++ )
courses/a4m36pap/cviceni5.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:46 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0