Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

courses:a4m39viz [2017/05/31 19:49]
zuzamiko
courses:a4m39viz [2019/01/10 18:36] (aktuální)
Řádek 109: Řádek 109:
   * Kde lze použít a k čemu je technika fish eye (5b)   * Kde lze použít a k čemu je technika fish eye (5b)
  
 +=== Zkouška 1. 6. 2017 ===
 +Body a podmínky stejně jako 26.5.2015, také platilo, že písemku splnili všichni. ​
 +Otázky z písemky, každá 2-3 body: 
 +  - Jaké jsou výhody a nevýhody data enrichment pomocí nearest neighbor?
 +  - Co jsou gestalt zákony a kde je lze využít?
 +  - Jakou informaci nám o datech dává stream ribbon?
 +  - Charakterizujte data typu pole (field).
 +  - Jak lze vypočítat kontury ve scattered skalárních datech?
 +  - Jaké problémy mohou nastat při vizualizaci velkých grafů?
 +  - Co jsou to parallel coordinates,​ k vizualizaci jakých vztahů mezi atributy se hodí?
 +  - Kdy je při vizualizaci časově závislých dat lepší použít lineární a kdy cyklické zobrazení?
 +  - 2 příklady dynamic queries
 +  - Jak byste zakódovali bodová a plošná geografická data do quadtree?
  
- +U ústní mohl být obecný popis vizualizace určité kategorie dat (relační, tabulková, ale i např. otázka na interakci celé viz. pipeline) nebo otázka na konkrétní metodu/​pojem (first hit, transfer function).
- +
  
  
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
courses/a4m39viz.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0