a6m33bin - Bioinformatika

Shrnutí slidů: bin-summary.pdf

Cvičení

Úkoly stačí odevzdat včas, jinak není těžké dostat maximum bodů.

Zkouška

Max 50 bodů, min 25. U slovních odpovědí stačilo na relativně dost bodů i to, když se člověk aspoň chytil, věděl co je to za téma a nebyl úplně mimo. Není potřeba vysvětlovat do podrobností (ale samozřejmě určitě neuškodí napsat každý detail, co si k tomu vybavíte.)

Zkouška 8.6.2015

  1. Zarovnat dvě krátké sekvence, globálně a lokálně. Vysvětlit rozdíl.
  2. De-Bruijnovy grafy. Analyzovat pomocí nich sekvenci v níž byla repetice. Popsat předpoklady. Ukázat příklad, kde by neplatily a jak by postup selhal. Znát související pojmy z teorie grafů a časovou složitost.
  3. Vytvořit nehomogenní markovský řetězec pro danou sekvenci, který bere v potaz existenci kodonů délky 3. Vysvětlit rozdím mezi regularizovaným a neregularizovaným řetězcem.
  4. Sítě regulace genové exprese: Vysvětlit co představují uzly a jaké jsou typy hran. Popsat, k čemu je regulace genové exprese organismu dobrá.
  5. Metoda threading predikce struktury proteinů. Vysvětlit základní ideu, popsat (stačí slovně) stavový prostor a účelovou funkci.
courses/a6m33bin.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0