Statistická analýza dat

Cvičení

Semestrální test (15b)

  1. (5b)
  2. Definice věrohodnosti. Souvislost s metodou maximální věrohodnosti. K čemu se používá.
  3. Jak lineární regrese pracuje s kategorickými proměnnými?
  4. Jaký je rozdíl mezi cubic spline a po částech polynomiální regresí? Kolik stupňů volnosti bude mít, pokud budeme pracovat s polynomy stupně 3?
  5. Definuje nulovou a alternativní hypotézu. V jakém případě zamítneme nulovou hypotézu na základě metody ANOVA?

Zkouška

Náročná

Vytažené slidy + chaotické poznámky: https://docs.google.com/document/d/1I2Emxg-JsDQCo4JpHSywmursNcJmGlKuVS3QPhTIPx8/edit?usp=sharing

Souhrny z přednášek:

courses/b4m36san.txt · Poslední úprava: 2021/12/19 12:51 autor: kodachrome
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0