Statistická analýza dat

Cvičení

Semestrální test (15b)

  1. (5b)
  2. Definice věrohodnosti. Souvislost s metodou maximální věrohodnosti. K čemu se používá.
  3. Jak lineární regrese pracuje s kategorickými proměnnými?
  4. Jaký je rozdíl mezi cubic spline a po částech polynomiální regresí? Kolik stupňů volnosti bude mít, pokud budeme pracovat s polynomy stupně 3?
  5. Definuje nulovou a alternativní hypotézu. V jakém případě zamítneme nulovou hypotézu na základě metody ANOVA?

Zkouška

Náročná

Souhrny z přednášek:

courses/b4m36san.txt · Poslední úprava: 2020/11/09 15:49 autor: anatra
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0