datapub.zip

Riešenie na 10/10

  • spraviť kondenzovaný graf Tarjanom
  • source nodes sú korene kondenzovaného grafu
  • z kondenzovaného grafu vytvoriť nový takto: min_reverse - každú pôvodnú hranu pridať s váhou 0, každú obrátenú hranu pridať s váhou 1
  • Dijkstrom hľadať najlacnejšie cesty z komponenty, v ktorej sa nachádza central node, do všetkých ostatných komponent, nakoniec len sčítať ceny najlacnejších ciest do source nodov
courses/conveyor.txt · Poslední úprava: 2021/01/27 13:52 autor: mravciak
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0