Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

courses:x01mvt [2010/01/06 23:07]
jendaz zadání zkoušky 4.1.2010 A
courses:x01mvt [2019/01/10 18:36] (aktuální)
Řádek 34: Řádek 34:
 ===== Zkouška ===== ===== Zkouška =====
 ==== Zadání 4.1.2010 A ==== ==== Zadání 4.1.2010 A ====
-**1.** Náhodná veličina //X// má binomické rodělení //Bi(2, 1/3)//, náhodná veličina //Y// má spojité rovnoměrné rozdělení //R(0, 1)//. Popište a znázorněte rozdělení náhodných veličin\\ +**1.** Náhodná veličina //X// má binomické rodělení //​Bi(2,​1/​3)//,​ náhodná veličina //Y// má spojité rovnoměrné rozdělení //R(0,1)//. Popište a znázorněte rozdělení náhodných veličin\\
 a) //Y + EX//,\\ a) //Y + EX//,\\
 b) //-2 X//,\\ b) //-2 X//,\\
-c) //​Mix_1/​2(X,​ Y)//.\\ +c) //​Mix_1/​2(X,​Y)//​.\\
- +
-\\ +
-**2.** V písemce jsou 2 různě obtížné otázky, studenti z nich v průměru získávají //p_i x// celkový počet bodů za otázku, //p_i// je z (0, 1>, //i// = 1, 2. Nabízejí se dva bodovací systémy:\\+
  
 +**2.** V písemce jsou 2 různě obtížné otázky, studenti z nich v průměru získávají //p_i x// celkový počet bodů za otázku, //p_i// je z (0,1>, //i//=1,2. Nabízejí se dva bodovací systémy:\\
 a) všechny otázky mají stejný počet bodů,\\ a) všechny otázky mají stejný počet bodů,\\
-b) počet bodů za //i//-tou otázku je úměrný 1 - //p_i// +b) počet bodů za //i//-tou otázku je úměrný 1-//p_i//
 (Celkový počet bodů je v obou případech stejný.) Při kterém systému získají studenti v průměru více bodů?\\ (Celkový počet bodů je v obou případech stejný.) Při kterém systému získají studenti v průměru více bodů?\\
  
-\\ +**3.** Sportovec 25x prohrál (0 bodů), 118x remizoval (1 bod) a 123x vyhrál (2 body). Posuďte na hladině významnosti 5%, zda tato data vyhovují binomickému rozdělení //​Bi(2,​q)//,​ kde //q// je z <0,1> je neznámý parametr.\\
-**3.** Sportovec 25x prohrál (0 bodů), 118x remizoval (1 bod) a 123x vyhrál (2 body). Posuďte na hladině významnosti 5%, zda tato data vyhovují binomickému rozdělení //Bi(2, q)//, kde //q// je z <0, 1> je neznámý parametr.\\+
  
-\\ 
 //Bonusová úloha//\\ //Bonusová úloha//\\
- 
 **4.** Náhodná veličina je součtem diskrétní a spojité náhodné veličiny. Jaké je její rozdělení?​ Vyberte z následujících odpovědí a zdůvodněte:​\\ **4.** Náhodná veličina je součtem diskrétní a spojité náhodné veličiny. Jaké je její rozdělení?​ Vyberte z následujících odpovědí a zdůvodněte:​\\
- 
 a) diskrétní,​\\ a) diskrétní,​\\
 b) spojité,\\ b) spojité,\\
courses/x01mvt.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0