Zkouska 19.12.2012

Zadání + přibližné řešení

 • Kdo je představitelem tzv. vědeckého řízení?
  • Frederick Taylor
 • Co je základním úkolem mangera dle paradigmatu řízení …?
  • Rozlišujeme tři základní paradigmata:
   • Taylorismus - manažer hlídá podřízené, určuje, kdo má co dělat
   • Personální řízení - manažer dává zažít pocit potřebnosti, naslouchá pracovníkům
   • Lidské zdroje - snaží se koordinovat různé cíle ve vztahu k firemní strategii, vytváří prostředí vhodné pro individuální rozvoj
 • Jaké jsou obecné znaky psychologického konceptu motivace?
  • směr;
  • intenzita (aktivizace, energetizace);
  • přetrvávání v čase.
 • Jaké dimenze má osobnost podle takzvané Big Five teorie
  • intelekt
  • přívětivost
  • extraverze (jestli jsem extrovert nebo introvert)
  • spolehlivost
  • emoční stabilita
 • Doplňte větu aby obsahovala správné informace:
  • Krystalizovaná inteligence …. (who knows? - nejde přečíst, ale imho jde o to že krys. uinteligence je získaní učením a zkušeností, tak asi něco s tím)
 • Jaký je rozdíl mezi kompetencí od jíneho a od sebe?
  • Kompetence od jiného se jmenuje: PRAVOMOC.
  • Kompetece od sebe sama se jmenuje: OBECNÉ SCHOPNOSTI (nebo jinak pracovní způsobilost)
 • Jaká kritéria musí splňovat každý cíl?
  • Srozumitelnost
  • Měřitelnost
  • Akceptovatelnost
  • Realističnost
  • Termínovatelnost
 • Uveďte příklad cíle splňujícho SMART kritéria.
  • Napadá mě třeba: Vykopej jámu, dva metry hlubokou, metr dvacet dlouhou a na šířku ramen širokou, do úterý 16.00.
 • Co je to sociální facilitace a při jakých úkolech se nejvíce projevuje?
  • Když se nám daří (předvádíme se před publikem) efektivita práce se zvyšuje.
  • Opačně, když se nám nedaří (stydíme se před ostatními) produktivita ještě klesá.
  • Příkladem užití je třeba Brainstorming.
 • Proč s někým začneme komunikovat? Uveďte tři motivace pro komunikace.
  • informační
  • mocenská
  • vztahová
 • Jaká doporučená vyplývají z dvoufaktorové teorie motivace pro řízení lidí?
  • Dvoufaktorová motivace se skládá z hygienické a motivační složky.
  • Naplnění hygienické nevede ke spokojenosti, ale její nedostatek vede k nespokojenosti.
  • Dokud není naplněna hygienická, tak nemá cenu naplňovat motivační.
 • Jaké znaky musí splňovat dobrá dohoda dosanžené při vyjednávání?
  • Jasná,
  • konstruktivní,
  • krátkodobé i dlouhodobé zájmy,
  • motivuje k plnění obě strany,
  • počítá i s neočekávanými problémy a jejich řešeními.
 • Jaké jsou základní principy aktivního naslouchání?
 • Jaké základní otázky si musí manažer či personilasta zodpovědět před výběrem zaměstanců do organizace?
  • Koho,co? (screening, kompetenční model, job profile, popis pracovní funkce, funknční analýza)
  • Jak a čím? (personální oddělení x externí firma, metody výběru, interní x externí zdroje)
 • Co je to FIFO a k jaké personální činnosti se vztahuje?
  • Propouštěcí metoda: First In - First Out (myslím že tahle definice je přesnější: metoda propouštění z důvodů nadbytečnosti: First In - First Out)
 • Z jakých základních témat se skládá motivační pohovor?
  • sebehodnocení
   • rekapitulace minulosti: úspěch a neúspěchy
   • aspirace do budoucnosti
   • potřeby pro dosažení cílů
   • firemní kontext: silné a slabé stránky organizace
   • Co mi překáží?
   • Co mě tu drží?
  • hodnocení nadřízeným
   • pozitivní hodnocení výkonu pracovní náplně
   • rezervy
   • perspektiva
   • budoucí cíle a proces jejich dosažení
 • Jaké jsou latentní funkce práce v životě člověka?
  • Funkce obživy (práce čloěka živí)(toto je manifestní)
  • Funkce naplnění (práce člověka naplňuje - asi něco jako smysl života.. :))
  • strukturace času
  • sdílení zkušeností
  • poskytování zážitků tvořivosti, mistrovství, smyslu života
  • zdroj osobního statutu a identity
  • zdroj aktivity
courses/a0b16mpl/mpy_zkouska_19_12_2012_1630.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:46 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0