Architektury orientované na služby

 • Stránky předmětu: web
 • Přednášející:
 • Cvičící:

Cvičení

Jestli hlásí Eclipse chybu typu „missing atefact cxf-tools-wsdlto-databinding-jaxb“, smažte obsah adresáře:

.m2/repository/org/apache/cxf/cxf-tools-wsdlto-databinding-jaxb/2.2.10

.m2 je v domovském adresáři.

Zkouška

Zkouška 20.1.2017

Bottom-up, Top-down - popis, srovnání, příklad postupu, příklad postupu pro klienta

BPEL

Ontologie - popis, výhody, napsat příklady a popsat je

Hashovací funkce, Digitální podpis - popis, k čemu se používá

Websockety - jaké se používají funkce

5 otázek ANO/NE

Zkouška 13.1.2014

Stateless vs statefull a příklady využití (jak kladné tak záporné)

Co je to WSDL (nakreslit diagram vůbec nevím co tam chtěl)

Orchestrace, choreografie a mashup

Bezpečnost služeb, end-to-end, point-to-point

OWL, co je to ontologie k čemu slouží výhody nevýhody.

Zkouška 22.1.2015

Kódování zpráv - vlastnosti, příklady

BPEL

Ontologie - způsoby zachyecní

Bezpečnost služeb, end-to-end

WebSocket - události

Zkouška 13.1.2014

Stateless vs statefull a příklady využití (jak kladné tak záporné)

Co je to WSDL (nakreslit diagram vůbec nevím co tam chtěl)

Orchestrace, choreografie a mashup

Bezpečnost služeb, end-to-end, point-to-point

OWL, co je to ontologie k čemu slouží výhody nevýhody.

Zkouška 19.12.2013

Jedna hodina, 5 otazek (prvni odevzdavali uz po pul hodine), NENÍ MINIMUM :-)

Idempotent request

XML

srovnat BPEL a WSDL

hashovací funkce

MVC v kontextu služeb, životnost jednotlivých částí M,V, a C

Zkouška 20.12.2012

Jedna hodina, 5 otazek (prvni odevzdavali uz po pul hodine) - vse viz lonske terminy

SOA vs RPC

Pozor u této otázky chce slyšet "Rozdíl mezi SOA a RPC je...". Napsal jsem mu tam, co je to RPC, co je to SOA a dostal jsem 0 bodů!

Idempotent request

BPEL

XML

Semantic service

Zkouška 10.01.2012

1. Stateless x Statefull (srovnání, výhody, nevýhody, příklady použití)

2. Bottom-up, Top-down (srovnání, příklad postupu, příklad postupu pro klienta)

3. RPC (obrázek, vysvětlit, výhody, nevýhody)

4. UDDI (vysvětlit, obrázek použití, části)

5. REST-SOA (vysvětlit, technologie, výhody, nevýhody)

Zkouška 20.12.2011

Jedna hodina, 6 otazek:

stateful vs. stateless

Stateful

Stavová služba si drží session mezi klientem a serverem. Session je typicky uložena někde v paměti, takže se hůře škáluje (pokud máme hodně klientů musíme si někde držet kontext pro každého klienta zvlášť).

Stateless

Bezestavový znamená, že server si nedrží žádnou session. Každý request je izolovaná transakce (request musí obsahovat všechny potřebná data) a nemá vztah k žádnému předchozímu requestu. Typicky HTTP atd. Stateless služby se lépe škálují, lépe se zpracovávají chyby, jsou spolehlivější atd.

bottom-up vs. top-down, vyhody, nevyhody

Bottom-up

Nejprve navrhneme třídu/rozhraní a pak vygenerujeme WSDL Jednodušší přirozený přístup, může zavést platformové či jazykové závislosti

Top-down

Nejdříve vytvoříme WSDL a pak z něj vygenerujeme rozhraní tříd. Vypadá složitěji (kdo se má s tím balatem XML patlat), vede k čistšímu designu (navrhujeme rozhraní).

XML, vyhody, nevyhody

Výhody
 1. lidsky čitelný formát
 2. strong typing, validace XSD, DTD
Nevýhody
 1. neefektivní (ukecanost, spousta datového balastu)

orchestrace vs. choreografie

Orchestrace
 1. popisuje uspořádání, koordinaci a řízení služeb
 2. reprezentována pomocí BPEL
 3. koordinace událostí v procesu
Choreografie
 1. spolupráce několika stran (služeb)
 2. je popsána jazykem Choreography Description Language (WS-CDL), rozšíření WSDL
 3. popisuje formát zpráv
 4. aplikuje se ke sdílení spolupráce skrze autonomní systémy
 5. může být použita k monitorování zasílání zpráv

Semantic services

Je komponenta (webová služba) sémantického webu, protože obsahuje data v machine-readable formátu.

end-to-end vs. point-to-point security

end-to-end

Princip end-to-end je založen na tom, že pokud je to možné, měly by být operace komunikačního protokolu definovány tak, aby byly prováděny buď v koncových bodech komunikačního systému, nebo co nejblíže zařízení, které je ovládáno. SOAP zpráva má vlastní ochranu.

point-to-point

Přímá komunikace mezi dvěma uzly. Účastníci komunikace mohou vidět zprávy v plain-text formátu.

Zkouška 4.1.2012

Idempotent request

Přijaté duplicitní požadavky mají stejný efekt jako unikátní požadavek. Toto omezení umožní poskytovateli a klientovi zlepšit celkovou spolehlivost služby pouze tím, že se v případě výskytu chyby požadavek zopakuje.

WSDL co to je, k čemu se to využívá, jaké to má výhody a nevýhody

 • jazyk pro popis webových služeb postavený nad XML
 • definuje službu jako kolekci network endpoints
 • popisuje interface služby
Výhody
 • lidsky čitelný formát
 • strong typing, validace XSD, DTD
Nevýhody
 • neefektivní (ukecanost, spousta datového balastu)

RPC, nakreslit obrázek, diskutovat nad výhodami a nevýhodami

 • dovoluje programu vykonat proceduru, která může být uložena na jiném místě než je umístěn sám volající program
 • základ pro DCOM a CORBA
 • múže spadnout na nepredikovatelných chybách sítě

BPEL nakreslit příklad diagramu, kde se využívá

 • jazyk pro skládání webových služeb
 • slouží pro orchestraci webových služeb
 • vytvořeno BEA, IBM a M$
 • definuje business procesy, které interagují se vzdálenými entitami skrze webové služby
 • postaveno nad XML
 • podporuje implicitní vytvoření a ukončení instancí procesů
 • definuje long-running transakce a recovery v případě pádu

OWL

Hashovaci funkce, co to je, k čemu to je a jaké to má vlastnosti

Hašovací funkce je matematická funkce pro převod vstupních dat do (relativně) malého čísla. Hašování v základní variantě dovoluje testovat vstupní data na shodu, tedy rovnost. Nezachovává podobnost dat ani uspořádání.

Vlastnosti
 • jakékoliv množství vstupních dat poskytuje stejně dlouhý výstup (otisk)
 • malou změnou vstupních dat dosáhneme velkou změnu na výstupu (tj. výsledný otisk se od původního zásadně na první pohled liší)
 • z hashe je prakticky nemožné rekonstruovat původní text zprávy
 • v praxi je vysoce nepravděpodobné, že dvěma různým zprávám odpovídá stejný hash, jinými slovy pomocí hashe lze v praxi identifikovat právě jednu zprávu (ověřit její správnost).
Použití
 • hashovací tabulky (key → value)
 • kontrola integrity dat CRC
 • kryptování

Zkouška 11.1.2012

Idempotent request

Viz předchozí termín

SOA vs RPC

SOA (Service Oriented Architecture) - je architektura systému (aplikace), může využívat REST, SOAP

 • je to množina flexibilních principů (patterns) použita při návrhu a integraci aplikace
 • poskytují volně integrovanou sadu služeb, které mohou být použity v rámci více business domains
 • definuje, jak integrovat široce nesourodé aplikace pro svět, který je distribuovaný a používá více implementačních platforem
 • definuje rozhraní protokolů a metod
 • vyžaduje loose coupling služeb a dalších technologií, které tvoří základ aplikace
 • rozděluje fukce do jednotek (služeb)
 • zapouzdření
 • loose coupling
 • znovupoužitelnost
 • autonomita služeb

V podstatě SOA je architektura systému a RPC je způsob komunikace (volání vzdálené služby).

RPC

Viz předchozí termín

Choreografie

Viz předchozí termín

OWL

Viz předchozí termín

Hashovaci funkce

Viz předchozí termín

Slovník pojmů

REST

REpresentational State Transfer

 • je to architektonický styl
 • stateless
 • založeno na HTTP
 • metody: HEAD, GET, PUT, POST, DELETE
 • formáty:
  • XML
  • XML-RPC
  • JSON
  • YAML

RESTful

 • je označení webové služby, která splňuje následující podmínky:
  • client-server komunikace
  • stateless
  • cachable
  • layered
  • uniform interface
  • code on demand (optional)

SOAP

 • specifikace pro výměnu strukturovaných informací pomocí webových služeb
 • využívá protokoly aplikační vrstvy (HTTP, RPC)
 • postaveno na WSDL a UDDI
 • navrženo jako object-access protokol

UDDI

CORBA

 • standard, který umožňuje komunikace mezi různými platfomami a jazyky
 • jazykově a platformě nezávislé
 • strong typing
 • CORBA Interface Definition Language
 • transakce a security

Choreografie

 • spolupráce několika stran (služeb)
 • je popsána jazykem Choreography Description Language (WS-CDL), rozšíření WSDL
 • popisuje formát zpráv
 • aplikuje se ke sdílení spolupráce skrze autonomní systémy
 • může být použita k monitorování zasílání zpráv
 • typy:

abstraktní

 • definuje typ informací
 • definuje sekvence a podmínky
 • nedefinuje fyzickou strukturu zpráv
 • endpoints
 • řízení zpráv

portabilní

 • definuje fyzickou strukturu zpráv (WSDL, …)
 • definuje detaily použité technologie (security, reliability)
 • pravidla k řízení výměny zpráv
courses/a4m33aos.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0