Komunikační rozhraní počítačů

Cvičení

Cvičení 1

Cvičení 2

Cvičení 3

USB

USB - materiály

Zkouška

Ukázka zkoušky z podobného předmětu od doc. Nováka Ukázka zkoušky z podobného předmětu od doc. Nováka

Příprava ke zkoušce:

26.1.2015

8 otázek / 60 minut času / max 65 bodů

 1. Popiš USB control transfer
 2. Napájení USB (hodnoty a druhy), uspání device
 3. PCI odražená vlna, princip
 4. Způsoby použití a implementace PCI Target (druh řadiče atd.)
 5. Protokolový zásobník na PCIe
 6. CSMA/CR CAN a důsledek na max. délku sběrnice
 7. Porovnání FlexRay, CAN, LIN - způsob řešení generovaných událostí a jejich determinismus
 8. bit-stuffing

10.1.2014

Mimořádný termín. Kompilace otázek z minulých zkoušek, vyberu ty, co si pamatuji. 9 otázek / 60 minut času / max 65 bodů

 1. Zářezy na PCI kartách
 2. 4 druhy přenosu na USB; co znamená, že zařízení USB patří do třídy?
 3. Rozdíl mezi FlexRay a CAN. Výhody FlexRay a x-by-wire
 4. Dynamický segment FlexRay = co je, účel
 5. CDMA
 6. Protokolový zásobník na PCIe
 7. Výhody sériového přístupu oproti paralelnímu, proč se PCIe nazývá serio-paralelní
 8. Druhy ovladačů pro Windows
 9. Co je potřeba pro hot-plug na paralelní sběrnici

Výhody sériového přístupu oproti paralelnímu: Hlavní důraz je kladen na synchronizaci, tj. většina řešení za přijatelné ceny není schopna generovat signály synchronně na všech dat linkách zároveň (např. 64 linek) a koncová stanice by viděla určitý fázový posuv vůči CLK (či prvnímu signálu), což je problém při vysokých frekvencích. O ostatních problémech typu stejná délka vedení, atp. nemluvě.

9.1.2014

9 otázek / 60 minut času / max 65 bodů

 1. Zářezy na PCI kartách
 2. USB descriptory – druhy, obsah (stačí naznačit, rozhodně to nemusí být význam všech polí); co znamená, že zařízení USB patří do třídy?
 3. Rozdíl mezi FlexRay a CAN. Výhody FlexRay a x-by-wire
 4. Dynamický segment FlexRay = co je, účel
 5. CDMA (pozor, neplést s CSMA - asi třetina lidí to spletla)
 6. Postup komunikace na PCI, řídicí signály PCI
 7. Výhody sériového přístupu oproti paralelnímu, proč se PCIe nazývá serio-paralelní
 8. Druhy ovladačů pro Windows
 9. Co je potřeba pro hot-plug na paralelní sběrnici

Zkouška stále ve stejném režimu, napsán test a pak s každým prochází písemku. Ptá se případně, co nemáte, anebo sám k tomu něco řekne. Otázky přesně neboduje (ačkoliv u nich byly body uvedeny), známku dává skoro spíše podle toho, co jste napsali do písemky a co mu řeknete během toho procházení. Průměrná doba na člověka je 30 minut. Zkoušení probíhalo u něj v kabinetě, čekalo se na chodbě.

11.1.2013

8 otázek / 60 minut času / max 65 bodů

 1. Power over Ethernet (nejlépe schéma, proč se používá)
 2. Virtuální odposlech kanálu („např. u Wi-fi“)
 3. USB descriptory – druhy, obsah (stačí naznačit, rozhodně to nemusí být význam všech polí); co znamená, že zařízení USB patří do třídy?
 4. 4 druhy přenosu na USB
 5. Zářezy na PCI kartách
 6. Postup komunikace na PCI, řídicí signály PCI
 7. Druhy ovladačů pro Windows
 8. Co je potřeba pro hot-plug na paralelní sběrnici

Ihned po skončení písemné zkoušky začala ústní, při které doc. Novák procházel s každým, co tam vlastně napsal, takže zkoušení jednoho studenta trvalo třeba půl hodiny. Ostatní mohli mezitím sedět v téže místnosti, poslouchat a připravovat se (potichu). Při nerozhodné známce byla možná doplňující otázka, i na víc pokusů, pokud se student u první nechytne.

13.1.2012

8 otázek / 60 minut času / max 65 bodů

 1. Jak funguje PoE(nejlépe základní nákres)?
 2. Jakou funkci mají zářezy na PCI kartě a jejich varianty?
 3. Jaké znáte USB descriptory a co znamená, že zařízení USB patří do nějaké třídy?
 4. Vysvětlete princip Plug&Play na sběrnici PCI.
 5. Vyjmenujte a popište všechny přenosy na USB sběrnici(k čemu se využívají).
 6. Co je to odposlech virtuálního kanálu (použití třeba u Wi-fi)?
 7. Protokolový zásobník na PCIe.
 8. Jaké základní vlastnosti musí mít modul s paralelní sběrnicí, aby mohl být připojen za chodu?

Jen doplnim, ze casove to bylo docela tesne, hodne psani na 60min. Opravoval to docela mirne, nejhorsi bylo snad C.

18.1.2011

8 otázek / 60 minut času / max 65 bodů (otázky bez záruky, už si to moc nepamatuju…)

 1. Jaké znáte USB descriptory a co znamená, že zařízení USB patří do nějaké třídy?
 2. Co je to odposlech virtuálního kanálu (použití třeba u Wi-fi)?
 3. Jak funguje PoE (Power over ethernet) - nejlépe základní nákres?
 4. Vysvětlete princip Plug&Play na sběrnici PCI?
 5. Jaké základní vlastnosti musí mít modul s paralelní sběrnicí, aby mohl být připojen za chodu?
 6. Protokolový zásobník na PCIe?
 7. Co je potřeba pro průmyslové využití ethernetu, aby bylo posílání paketů real-time?
 8. Jakou funkci mají zářezy na PCI kartě a jejich varianty?

2.2.2011

asi 7 otázek / 60 minut času / max 65 bodů (přesné znění si nepamatuju)

 1. Co je potřeba pro průmyslové využití ethernetu, aby bylo posílání paketů real-time?
 2. Co to je, kde a k čemu se používá Auto Negotiation?
 3. Jakou přístupovou metodu používá IEEE 802.11?
 4. Detailně popište control transfer na sběrnici USB.
 5. Jakou funkci mají zářezy na PCI kartě a jejich varianty?
 6. Jak může target přerušit komunikaci na sběrnici u PCI?
 7. Protokolový zásobník na PCI Express?
courses/a4m38krp.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0