Zkouška 3.6.2015
 1. Vybrat z nabízených možností všechny formule, které mohou vzniknout aplikací jedné faktorizace nebo rezoluce
 2. Napsat všechny dvojice, které se subsumují (něco takového, tohle jsem si vymyslel…)
  • p(A)
  • p(B) & ~m(B,A)
  • p(f(X)) & ~m(A,A)
  • p(A) & ~m(f(X),c0)
  • p(c0)
 3. Převést na klauzuli nebo množinu klauzulí (nějakou takovou, určitě tam byly oba kvantifikátory a „právě tehdy když“:
  • all X exists Y p(X,Y) ⇔ q(X,Y)
 4. Tablau algoritmus pro formule, které vypadaly nějak takhle:
  • assumptions:
   • exists X r(c0) ⇒ s(X)
   • exists X s(X) ⇒ r(c0)
  • hypothesis:
   • exists X r(c0) ⇔ s(X)
 5. Najděte všechny modely pro 12 prvkovou množinu klauzulí, kde se vyskytovalo 10 výrokových proměnných
courses/au_zk_03_6_15.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0