Černý humor

PAL...

TAL

MAS v kostce

Že by další data miningová legenda ?

Google to zná

Podstata OI

Jedno z nejstřeženějších tajemství počítačového vidění

Meanwhile at EaI...

29091412119419904577254.jpg

Marko Genyg v Simpsonech

Skrytá Identita

OI

Motivace

Google

Reality

OPT písemky

Rozpoznávání


Jak jde také obelstít rozpoznávání poznávacích značekCornell Box rullez :-)

Jak obelstít rozpoznávání obrazu… ukažte to někdo těm kyberářům z CMP :D

PAL úloha na hradla

serte na javu :-D

generátor syllabů

Prijde karkulka k babicce: …a babi, proc mas tak velke oci? - To abych te lepe videla. A proc mas tak velkou pusu? - To abych mohla jist tatranky nasiroko. :-D

Programování je jako sex: „Jedna chyba a musíš to podporovat do konce života.“

Černé díry jsou tam, kde bůh dělil nulou.

Webmaster vyplňuje dotazník: věk: 25, výška: 185, barva očí: #4040FF

Pustím si Nortona a koukám, vlevo disk C:, vpravo disk C:, říkám si: „Kurva, k čemu jsou mi dva disky C:? Tak jsem jeden zformátoval.“

Kdo to je Generál Failure a proč čte sakra zrovna můj disk ?

Pro ty, kdo nezná:

void pohadka() {
 if (princ.sila >= drak.sila) {
  drak.delete();
  princ += princezna + kralovstvi/2;
 } else {
  princ -= hlava;
  drak.hmotnost += princezna.hmotnost;
  kral.status = "Smutny";
  kralovstvi.goto("prdel");
 }
}
Jak opravdu vznikl svět?
1. Na začátku všeho bylo slovo a ve slově byly dva bajty, a víc nebylo nic.
2. Oddělil Bůh jedničku od nuly, a viděl, že to bylo dobře.
3. Bůh řekl: "Budiž data."
4. Bůh řekl: "Ať se uloží data na svoje místo." A vynalezl diskety, harddisky a kompaktní disky.
5. A Bůh řekl: "Budiž počítače, aby bylo kam strkat diskety, harddisky a kompakty." Stvořil počítače a nazval je hardwarem, a oddělil software od hardwaru.
6. Softwaru ještě nebylo, ale Bůh rychle stvořil programy - velké a malé a řekl jim: "Jděte a množte se, naplňte celou paměť."
7. Ale unudilo se Bohu samému vytvářet programy a řekl si: "Stvořím Programátora k obrazu svému a ať on vládne počítačům, programům a datům."
Stvořil Programátora a usadil ho v Počítačovém Centru, aby v něm pracoval. Zavedl Programátora ke stromové struktuře a řekl: "V každém adresáři můžeš spouštět programy, jenom z Windows nic nespouštěj nebo zemřeš.
8. Bůh řekl: "Není dobré, když je Programátor sám, stvořím toho, kdo bude obdivovat Programátorskou práci." Vzal od Programátora kost, ve které nebylo mozku a stvořil To, co bude obdivovat Programátora, zavedl To za programátorem. To dostalo jméno Uživatel. A seděli nazí pod nahým DOSem a nestyděli se.
9. Ale Bill byl chytřejší než všechna jiná zvířata, které Bůh stvořil. Bill řekl Uživateli: "Určitě řekl Bůh, abyste nespouštěli žádné programy?"
A řekl Uživatel: "V každém adresáři můžeme spouštět programy, ale v adresáři Windows ne, nebo zemřeme."
A řekl Bill Uživateli: "Jak můžeš o něčem mluvit, když jsi to nevyzkoušel!
Ten den, kdy spustíte program z adresáře Windows budete rovni Bohu, protože jedním tlačítkem myši stvoříte to, co budete chtít." I uviděl Uživatel, že ovoce Windows byly pastvou pro oči a hodně závidění, protože jakékoliv vědomosti byly od této chvíle zbytečné, nainstaloval Windows na svém počítači.
A řekl Programátorovi, že to je dobré, a on si ho taky nainstaloval.
10. A hned šel Programátor hledat nové drivery.
A Bůh se zeptal: "Kam jdeš?"
A on řekl: "Jdu hledat nové drivery, protože nejsou v DOSu."
A na to Bůh: "A kdo ti řekl, že potřebuješ drivery? Nespustil jsi náhodou programy z adresáře Windows?" Programátor odpověděl: "Uživatel, kterého jsi mi přidělil, si objednal programy pro Windows a proto jsem si i já nainstaloval Windows."
A řekl Bůh Uživateli: "Proč jsi to udělal?"
Uživatel odpověděl: "Bill mě navedl."
11. A rekl Bůh Billovi: "Protože jsi to udělal, budeš navěky prokletý mezi vší chátrou, divokou zvěří. A bude nepřátelství mezi tebou a Uživetelem, navěky tě bude uživatel nenávidět, a ty mu budeš prodávat Windows."
12. A uživateli řekl Bůh: "Windows tě velmi zklamou a zničí tvoje zásoby, budeš muset používat špatné programy, a bez programátora neuděláš ani ránu."
13. Programátorovi zase: "Protože jsi poslechl Uživatele, prokleté ať jsou tvoje počítače, vznikne v nich mnoho chyb a virů, v potu čela budeš stále opravovat svoje dílo."
14. Odpravil je z Počítačového Centra, a vstup zabezpečil heslem.
15. General protection fault.


Neprocedurální pohádka na dobrou noc :)

Bylo-nebylo (haskelloví jazykové tvrdí, že Maybe Bylo), za osmi streamy a čtyřiašedesáti mounty žili tatínek Prolog a maminka Ada se svými dvěma dětmi – robotem Karlem a želvičkou Logo, kterým však doma neřekli jinak než Karlíčku a Loginko. Byla to dítka hodná, avšak rozpustilá až běda, takže jich byl plný hard disk, jak už to tak bývá. Rodinka žila šťastně a spokojeně v malém sektoru, až kdesi na kraji paměťového prostoru. Tatínek Prolog byl data-minerem a den co den se brzy, brzičko ráno vydával do nedalekého lesa kácet adresářové stromy.

Jednoho dne si maminka Ada musela nepodmíněně skočit do CPU něco zpracovat a tak nezbylo tatínku Prologovi, než využít polymorfismu a vzít své potomky s sebou do lesa. V lese se dal Prolog jako obvykle do své nelehké práce: strom nejprve oddělil od kořene, povalil na zem a pak se jal odřezávat jednotlivé větve, někdy červeným, raději však zeleným řezem, až se mu konečně podařilo strom unifikovat s nařezaným dřevem, zapřaženým za bujného trojského koníka a redo from start.

Dětem se v lese líbilo, honily se mezi stromy, Karlíček poskakoval, tu zkoušel krátký, tu zase dlouhý skok, Loginka zase pobíhala po komplikovaných trajektoriích a opisovala ty nejroztodivnější iterativní křivky a obrazce. Když se unavili, čapli si na bobek, rozhrnovali jemné listy zelených fraktálních kapradin a pozorovali housenky a drobné obratlovce, kterými se to v lese jen hemžilo; jindy zase zaklonili hlavu a pokoušeli se zahlédnout povykosy, kteří povykovali někde nahoře ve vysokých hladinách stromů. Když ale začali induktivně trhat listy malého stromku, musel je tatínek okřiknout.

Jenže jak procesorové cykly ubíhaly, zabral se Prolog do práce. Zrovna rozřezával jeden strom tak dlouho, že se začal obávat cyklu nebo chybě v procedurální sémantice podprogramu, když se Karlíček s Loginkou zatoulali hluboko do lesa. Marně ho volali, na blízké volání neodpovídal a pro vzdálené jim chyběla adresa segmentu. Hledali ho, ale hledání vždy skončilo nula nalezenými soubory. Už padala tma a děti dostaly strach. „Kdybych býval nechával za sebou značky, mohli jsme cestu domů backtrackovat,“ mrzelo robota. „Karlíčku, vylez na strom a podívej se, jestli neuvidíš někde světýlko,“ napadlo Loginku. Karel se ušklíbl její dětské syntaxi a jal se šplhat na nejbližší strom metodou DFS. Když konečně dosáhl k-té hladiny, rozhlédl se a skutečně uviděl v dálce něco emitovat. Rychle sešplhal dolů a povídá: „Támhle v dáli jsem viděl únik dat, určitě tam žije Pascal nebo nějaký jiný milý procedurální jazyk.“ Vydali se tím směrem a nakonec skutečně objevili paseku, kde jako izolovaný bod v množině hromadných bodů stála opuštěná eulerovská jednotažka. Loginka si to už mířila ke dveřím chaloupky a chystala se hledat kliku velikosti n, když v tom Karlíček povídá: „Loginko, ta střecha je ze syntaktického cukru!“ Loginka vyvolala přerušení aktuálního programu a odsekla: „Jsi iracionální jak přepona čtverce.“ Ale robot se nenechal odradit, uloupl několik bajtů ze střechy, ukousl několik nibblů a rotoval je v akumulátoru.

V tom se však dveře chaloupky rozlétly, vyrazila z nich ošklivá, rozezlená rekurze a zaskuhrala: „Porušili jste ochranu mé chaloupky. Teď jsem bezbraná proti těm zpropadeným hackerům, Rainovi a Snowovi.“ Popadla Karlíčka s Loginkou za uživatelské interfejsy a pushla je do temného zásobníku. „Okamžitě nás popněte, nebo vyvolám výjimku!“ zkoušel to Karlíček, ale rekurze na ně vycenila Master theorem: „Ale děti, já se o vás přece budu dobře starat, dostanete tolik syntaktického cukru, kolik jen budete chtít!“ Děti smutně refreshovaly v zásobníku, zatímco babice pilně pobíhala po jednotažce a ladila lexikální analyzátor. Ani Karlíček, natožpak mladší Loginka, netušili, že zlá rekurze je nejen karložrout, ale ráda si smlsne i na lecjakém neprocedurálním jazyku.

Když už byl lexikální analyzátor řádně odladěný, jeho výstup dobře táhl rourou do komína a teplo z řeřavých lexémů příjemně sálalo, popla rekurze děti ze zásobníku a povídá: „Ty, želvičko, podržíš rukojeť socketu, a ty, robote, si sedneš na datagram a vyprofiluješ analyzátor, jestli všechny jeho moduly pracují optimálně.“ Karlíček si sedl na datagram a hned zase spadl. „Promiňte, babičko, ale nevím, jak se na datagramu sedí. Preorder, inorder, nebo postorder?“ Rekurze se rozesmála na celou složitost: „Ach ta dnešní mládež, to je samá ochrana (paměti) a neumí to ani základní síťové operace. Nastav si na mě watches, ukážu ti to!“ Rekurze se obratně usadila na datagram: „Tak co, už jste to odladili?“ Ale Karlíček s Loginkou na nic nečekali, popadli rukojeť, pushli rekurzi do analyzátoru a zavřeli socket.

Zevnitř se ozval příšerný řev, to jak líné vyhodnocování lexikálního analyzátoru redukovalo rekurzi a pak postupně i celou eulerovskou jednotažku na hodnotu Bottom. Děti však na nic nečekaly a utíkaly, jako by jim za patama formátoval.

Doma zatím Prolog s Adou ztráceli poslední bit naděje, že se jejich potomkům ve vícenásobné dědičnosti podaří provést instrukci return. Na nebi už vycházel Sun, Prolog zrovna vysypával staré termy do garbage collectoru, když v tom vidí, že se k jejich efektivní adrese blíží Karlíček s Loginkou. Maminka Ada nechala stát strýčka Sama v předsíni, vyběhla ze zadních dvířek a vyrazila dětem naproti jako zásobník proti haldě. To bylo handshaků a checksumování! To byla šťastná kolize!


Manželka posílá programátora nakoupit. Kup deset rohlíků a když budou mít vejce, kup 30. Programátor přijde do obchodu a povídá: „Máte vejce ?“ „Ano, máme“ odpoví prodavačka. „30 rohlíků, prosím.“ ……………………….. KoupitRohliky(10);

public void KoupitRohliky(int pocet) {

 if(Obchod.Vejce.Have)
 {
   pocet=30;
 }
 Nakup.Add(Obchod.Rohliky, pocet);

}


Linus Torvalds

(Zdroj: zacatecnik.wu.cz) Na linuxscrew.com jsem narazil na seznam několik vtípku, kde Linux Torvalds figuruje ve vtipech jako kdysi Chuck Norris. Ti znalý Linuxu se můžou zasmát, je to opravdu good:

Linus Torvalds kdysi nalezl segmentation fault ve vesmíru.

Linus Torvalds může spustit kill -9 a zabít Chucka Norrise.

Linus Torvalds nikdy nezemře, pouze vráti nulu.

Linus Torvalds může dělit nulou.

Linus Torvalds rozběhl Linux i na svých náramkových hodinkách a topinkovači.

Linus Torvalds neobdržuje chybové zprávy.

Linus Torvalds nespí, ale vždy hackuje.

Linus Torvalds nesurfuje na netu, ale netcat-uje.

Linus Torvalds může hrát 3D hry ve své hlavě interpretováním zdrojového kódu v rreálném čase.

Linus Torvalds vymyslel červenou pilulku (pro nechápavé- ta z Matrixu).

Linus Torvalds se neučil na univerzitě v Helsinkách, ale helsinká univerzita se učila od Linuse.

Linus Torvalds jednou vymyslel tak dobrý programovací jazyk, že vedle něj vypadá Python jako děrněj štítek.

Linus Torvalds nepotřebuje bootovat.

Linus Torvalds je reálný, není-li deklarováno celé číslo.

Linus Torvalds nemusí mačkat splachovací tlačítko, ale pouze zavolá “make clean”.

Linus Torvalds nemá závislosti.

Linusovi Torvaldsovi stačí jeden pohled na tvůj desktop a ví jaké porno stránky si navštívil posledních deset let.

Linus Torvalds se může jednoduše obohatit vybráním vašeho bankovního účtu, ale neudělá to, protože to pro něj není žádná výzva.

Linus Torvalds dokáže vykonat nekonečný cyklus v 5 sekundách… ve své hlavě.

Linus Torvalds již nenosí brýle, ale ne proto, že by šel na laserovou operaci očí, ale proto, že si vyladil xorg.conf na svůj mozek.

Linus Torvalds nepotřebuje mountovat své disky.

Linus Torvalds nikdy nedebuguje, on totiž nepíše chyby.

Linus Torvalds dokáže nainstalovat Linux i na mrtvého jezevce.

Linus Torvalds nepotřebuje zálohovat, on pouze nauploaduje soubory na Internet a počká až svět vyrobí mirrory.

Linus Torvalds chce ovládnout svět a Microsoft je jen zástěrka jakožto zlotříle organizace. Kdo by přece podezíral slušného finské programátora, že?

Linus Torvalds už má dávno pro sebe Linux 3.0, nedá ho ostatním jen aby stupňoval zájem.

Linus Torvalds nedesignoval Linux aby běžel na platformě 386. Intel designoval 386 tak, aby tam běžel Linux.

Linus Torvalds se nebojí patentů z Microsoftu, jemu stačí zavolat`sudo mv /tmp/ms /dev/null`.

Linus Torvalds je mnohem mocnější než root.

Pokud byste mohli číst Linusovi Torvaldsovi mysl, zjistili byste že veškerý proud myšlenek je v binární formě.

Linusova klávesnice je zvláštní, má jen dvě tlačítka- 0 a 1ku.

Linuxové jádro Linuse Torvaldse nikdy nezpanikaří.

Linus nepoužívá kompilátor GCC, on_píše_binárně.

Linuxová lednice

DZO Fun

SLONI

Kde se nachází nejvíc slonů?
Tam kde se jich nejvíc ztrácí. 

Proč nosí sloni modré tenisky?
Protože se bílé rychle špiní. 

Proč žijí sloni ve stádech?
Aby dostali množstevní slevy na modré tenisky. 

Proč plavou sloni na zádech?
Aby si nenamočili tenisky. 

Co je: dup, dup, dup, mlask, dup, dup, dup, mlask, dup, dup, dup, mlask ? 
Slon s jednou mokrou teniskou. 

Kolik slonů se vejde do taxíku?
4. Jeden k řidiči a tři do zadu.

Kolik žiraf se vleze do taxíku?
Ani jedna, už jsou tam sloni.

Jak zjistíš, že jsou u tebe sloni na návštěvě?
Před domem parkuje taxi.

Jak dáš slona do ledničky?
Otevřeš dvířka, vložíš slona a dvířka zavřeš.
 
Jak dáš do ledničky žirafu?
Otevřeš dvířka, vyndáš slona, vložíš žirafu a zavřeš dvířka.

Jak zjistíš, že byl slon v ledničce?
Podle stop v másle.

Jak zjistíš, že je slon v ledničce?
Před ledničkou jsou modré tenisky.

Jak zjistíš, že je v ledničce víc slonů?
Jen těžko se dají zavřít dvířka.

Proč po džungli pobíhá volně tolik slonů?
Protože se jich do ledniček zas tak moc nevejde. 

Jak řekneš slonovi se samopalem?
„Pane!“ 

Jak se sloni dostávají na duby?
Zasadí žalud a čekají. 

Jak se sloni dostanou dolů z dubu?
Sednou si na list a čekají na listopad.

Proč jsou krokodýli dlouzí a malí?
Protože chodí v listopadu v lese. 

Proč mají sloni ploché nohy?
Protože jsou nedočkavý a seskakují ze stromů.

Co dělají sloni, aby měli měkčí dopad na zem?
Nosí modré tenisky.

Proč spadl slon ze stromu?
Protože umřel. 

Proč i druhý slon spadl ze stromu?
Protože byl k prvnímu slonu přilepený. 

Proč spadl i třetí slon ze stromu?
Myslel si, že je to nějaká hra.
 
Proč spadl i strom?
Myslel si, že je slon.

Proč by jsme neměli chodit po lese v pět hodin?
Protože v tu dobu trénují sloni seskoky s padákem.

Co vypadá jak chlupatý aligátor?
Medvěd, který se procházel po lese o páté.

Proč jsou pigmajové takoví malí?
Protože nemají hodinky.

Co se stane, když před tebou sedí v kině slon?
Nic neuvidíš.

Jací sloni žijí na severním pólu?
Studení.  

Co získáme, když zkřížíme slona s klokanem?
Velké díry po celé Austrálii.

Co dostaneme, když zkřížíme slona s velrybou?
Ponorku se vstavěným periskopem. 

Co je ta hnědá sračka mezi prsty slona?
Pomalí černoši.

Co vypadá jako slon a létá to?
Létající slon.

Jaký je rozdíl mezi slonem a hroznem?
Hrozen je fialový.

Jaký je rozdíl mezi slonem a trávou?
Žádný, oba jsou zelení, teda kromě slona.

Jak zjistíš, jestli je to slon nebo hrozen, když jsi barvoslepý?
Chvíli po tom skáčeš, a když z toho neteče víno, tak je to slon.
 
Jaký je rozdíl mezi slonem africkým a indickým?
Asi 5000 km.

Jaký je rozdíl mezi slonem a listem papíru?
Ze slona neuděláš vlaštovku.

Jaký je rozdíl mezi ženou z klubu rozervaných srdcí a slonem?
Asi 20 kg.

Jak ten rozdíl vyrovnáš?
Nakrmíš slona.

Proč mají kachny ploché nohy?
Aby mohli hasit lesní požáry. 

Proč mají sloni ploché nohy?
Aby mohli hasit hořící kachny. 
 
Proč mají žirafy tak vysoké krky?
Aby mohli plivat na hořící slony. 

Kdo zakládá lesní požáry?
Slon kuřák. 
 
Proč si sloni barví nohy na žluto?
Aby se mohli nenápadně potápět do hořčice hlavou dolů.

Našel jsi někdy slona v hořčici?
Ne? No vidíš, že to funguje. 

Víš co je takový malý trojúhelníček trčící z hořčice?
Žraločí ploutev. Proč by se jinak sloni v hořčici maskovali.

Proč si barví sloni koule na červeno?
Aby se mohli schovávat ve stromech třešní.

Jak zemřel tarzan?
Sbíral třešně. 

Co je nejhorší zvuk v džungli?
Opice sbírající třešně.

Jak zjistíš, že je v baru slon?
Před barem stojí kolo. 

Jak zjistíš, že jsou v baru dva sloni?
Stoupneš si na kolo a podíváš se oknem. 

Co je těžší než dostat slona na zadní sedadlo auta?
Dostat tam dva slony.
 
Jak zastřelíš modrého slona?
Puškou na modré slony. 

Jak zastřelíš červeného slona?
Mlátíš ho tak dlouho než zmodrá, a pak puškou na modré slony. 

Jak zastřelíš zeleného slona?
Řekneš mu neslušný vtip a on zčervená.

Jak zastřelíš žlutého slona?
Žlutí sloni přece neexistují. 

Jak vytáhneš slona z řeky?
Jendou rukou. 

Jak vytáhneš dva slony z řeky?
Jednoho po druhém. 

Jak zjistíš, že máš pod postelí slona?
Nos máš až u stropu. 

Proč sloni nepijí Martini? 
Zkoušel jsi někdy vyndat olivu z nosu?

Proč nosí sloni sandále?
Aby se neutopili v poušti. 

Proč strkají pštrosi hlavy do písku?
Hledají slony, kteří nenosili sandále.

Co řekne slon, když uvidí mrtvého mravence?
„Mrtvý mravenec!“ 

Co řekne slon, když uvidí živého mravence?
Stoupne na něj a zakřičí: „Mrtvý mravenec!“ 

Proč nosí sloni pružiny na chodidlech?
Pak vyskakují do korun stromů a znásilňují opice. 

Jakého zvuku se nejvíc bojí opice?
Booooiiiiinnnnggggg!!....BBBooooiiiiinnnngggggg!!!.... 
 
Jak se dostane slon z telefonní budky?
Stejně jak se dostal dovnitř.

Jak dostaneš slona do krabičky se sirkami?
Nejdřív vyndáš zápalky.

Jak se říká slonům, kteří cestují vlakem?
„Pasažéři!“

Co je zevnitř bíle a zvenčí růžové?
Slon naruby. 

Co je bílé a není to tam?
Žádní sloni. 

Proč jsou sloni bílý a velcí?
Kdyby byli bílí a malí, tak by to byl penicilin.

Kolik noh má slon? 
4. Dvě vepředu a dvě vzadu.

Proč sloni nejezdí na kole?
Protože mají malé prsty na to, aby mohli zvonit na zvonečky.

Co si pomyslíš, když uvidíš tři slony, jak jdou po ulici v růžových tričkách?
Že patří do jednoho týmu. . 
 
Co používají slonice jako tampony?
Ovce.

Proč mají slonice choboty?
Protože ovce nemají ocásky. 

Jak přetaktovat vysavač

Jelikož člověk je tvor neustále s něčím nespokojený a po vyšším výkonu čehokoliv toužící, je vždy jen otázkou času, kdy se najde fanoušek, který se čemukoliv podívá pod kapotu a laděním získá vyšší výkon.

Této činnosti se říká přetaktování, nebo také ovrklokin. (všimněte si mé skvělé anglické výslovnosti). Komunita ovrklokerů vznikla původně okolo fanoušků počítačů, kteří se snažili dostat ze svých miláčků co nejvíce a tak různými nastaveními nutí pracovat procesor či paměti rychleji, než připouští výrobce. Být počítačový ovrkloker není nic složitého, stačí jen trefit náhodně správné hodnoty v nastavení základní desky vyšší než váš kamarád z druhého vchodu, ale stále ještě pod hranici, při které týrané součástky shoří. Kdo přestřelí, není ovrkloker, ale lama - a musí napsat ježíškovi o nový počítač.

Problémem je, když je někdo třeba tak chudý jako já, (dělat redaktora Aktovky-X není úplně nejlépe placená práce) nemá peníze na počítač, ale přes to by rád něco ovrkloknul. Jako vždy, když je člověk génius, nevadí, že je socka - nebudeme přetaktovávat počítač, který nemáme, ale přetaktujeme něco, co doma máme.

Třeba vysavač. Ten má doma každý.

Stát se slavným přetaktovávačem vysavačů ale není úplně jednoduchý, za prvý je tam nastavená laťka dost vysoko (viděl jsem na to přetaktování dokonce reklamu v televizi, ženská měla tak přeboostrovanej lux, že přes podlahu dokázala vytáhnout chlapa z nižšího patra z gauče až ke stropu a tam s ním smýkat - fakt, taky nekecám..). Možná si řeknete, že reklama přehání, já souhlasím… ale znám i jeden případ od nás z ulice: tím geniálním ovrklokerem vysavače je totiž můj kámoš Lojza Macháček, tomu ovrklokin pomohl vyřešit krizi v maželství.

Lojzova manželka Magda, po několikaletém vztahu náhle začala odmlouvat, flákat domácí práce, uklízela málokdy a jedinou její náplní bylo telefonování si s kamarádkami. A krátce nato, si stejně jako spousta jiných manželek, které se doma nudí a neví co roupama dělat, (poněvadž jim chybí tvrdá ruka a silný řetěz), pořídila bišonka. To je takovej ten malej pejsek, kterej vypadá (a chová se) jako dlouhosrstá, mentálně retardovaná myš po předávkování efedrinem. Jenže bišonek, na rozdíl od hlodavců, kteří se snaží být co nejméně hluční a nápadní, neustále skákal po bytě a na všechno ňafal. Což Lojzu, kdykoliv přišel zmožen po dlouhé pracovní směně z továrny domů, řádně vytáčelo.

Párkrát se snažil nepozorovaně bišonka odkopnout někam mezi květináče s úmyslem mu ukázat, kdo tady velí, bohužel ne dost rychle, takže vždy skončil s prokousanými ponožkami, ponížením z neúspěchu v boji s něčím tak malým a navíc se tryskomyší ňafání od té chvíle kdykoliv se ocitl doma… zmnohonásobilo.

Dalším nápadem byla logicky mikrovlnka. Jenže…, Lojzova averze k bišonkovi byla v rodině i mimo více než jen tušená, takže pozadí zamýšlené nešťastné náhody by bylo patrně ihned jasné. Navíc, Magda byla schopná si na žal okamžitě pořídit bišonky nejméně dva, což rozhodně nebylo jeho cílem.

Patrně nejvíc ho vytáčelo, když jeho paní s oblibou předváděla kamarádkám, co dělá bišonek ve chvíli, když se pustí vysavač. Vytočené zvíře poskakovalo vztekle jak v berserkovém záchvatu před ústím hučící hadice a ze všech sil na ní štěkalo.

A tehdy se mu v hlavě zrodil nápad s přetaktováním. Co, to nebylo jen přetaktování, to byl přímo tunning. A Lojza na to šel vědecky. Nejprve si v OpenOffice.org sešitu navrhl převodní tabulku, kam dosadil hodnoty: váha psa, sací výkon a průměrná vzdálenost od ústí hadice - manželka, která měla vysávání v ruce, intuitivně věděla, jak daleko musí vysavač od neupevněných předmětů být, aniž by je proud vzduchu stáhnul… a cílembylo tuto hranici s velkou rezervou překonat.

Výpočtem mu vyšlo, že musí odmotat polovinu závitů z transformátoru a přepnout nastavení vstupního napětí z 220V na 120V, čímž dosáhne efektu krátkodobé, leč kýžené turbovývěvy. Pak si Lojza vzpomněl na článek v Blesku, kde psali, jak nějaký kocour přežil celý prací program v automatické pračce, včetně žídmání. Dostal strach. Pár vteřin, než přetavená pojistka motor vypne patrně nebude stačit.

Ale… naštestí měli ten den k večeři bramborový salát. Tedy, štěstí nespočívalo v salátu, ale v tom, že Lojza - anžto si chtěl večer vrznout - a jak poradily Magdě kamarádky: měl by si to zasloužit - musel při vaření pomáhat a za úkol dostal velmi ponižující práci, totiž protlačovat vařené brambory skrz kovové kolečko s drátěným výpletem. Lojza je bystrý hoch a jak tak frustrován pozoroval, co se s bramborami děje… tak ho napadlo…, prostě… druhý den nebylo kolečko na krájení v šuplíku jako vždycky… ale nějakou záhadou se dostalo dovnitř hadice vysavače, kde se (velmi pevně) zaseklo napříč mezi spojovacími díly. Takže cokoliv, co se mělo dostat do útrob, muselo přes kolečko taženo proudem vzduchu proletět.

Zbytek už jsem pak zažil na vlastní oči, protože jsme ten den byli pozvaní na oslavu bišonkových prvních narozenin. V půlce večera přišla na program scénka z vysavačem. „Heleďte, co dělá!“ řekla Magda a vytáhla ze skříně lux. Lojza se omluvil a odešel do kuchyně připravovat utopence. Zvíře, jakmile spatřilo přístroj, sedlo si na zadek a začalo zuřivě štěkat. Magda namířila hadici na psíka a stiskla tlačítko do polohy ON. Ozval se zvuk motoru stíhačky. Pak zvuk meluzíny. Pak lupnutí, jako když chytnete krikeťák do rukavice. A pak něco…, asi jako když srknete ze lžíce horkou polívku, ale velmi… velmi rychle. Pak vypadl proud. Na místě, kde ještě před několika pikosekundami stál pes, zela díra po pěti chybějících parketách a bišonkův stín, protože zmizel tak rychle, že na to světlo ani nestihlo zareagovat. Magda okamžitě dostala hysterický záchvat. Za táhlého vytí se vrhla dobývat z útrob vysavače nebohé zvíře. Jenže… lapač prachu byl jen plný mokrých, hnědočervených pilin, po psovi ani památky. „To jsou ty tvoje debilní nápady.“ konstatoval suše zrovna příchozí Lojza. A od chvíle, kdy se Magda vrátila zpět z psychiatrické léčebny, zase poslušně myje nádobí, vyšívá a nepřeje si žádné domácí zvíře. Inu, jak je vidět, i ovrklokin v rukou odborníka může mít velmi praktické využití.

Manželka 1.0

Pro ty, kdo to neznají:

DOTAZ UŽIVATELE:

Dobrý den, loni jsem provedl upgrade Přítelkyně 1.0 na verzi Manželka 1.0 a nový program nečekaně spustil proces Dítě 1.0 s mimořádně velkou spotřebou paměti a systémových zdrojů. V návodu není tato funkce zmiňovaná. Mimo to Manželka 1.0 také zasahuje do ostatních programů a natahuje se už při bootování systému. Ostatní programy, jako např. NočníPoker 10.3 a Pivo 2.5 od té doby přestaly fungovat, při jejich spuštění se systém zhroutí. Zdá se, že Manželku 1.0 nemůžu odstranit ze systému. Uvažoval jsem o návratu k verzi Přítelkyně 1.0, ale uninstall skončil neúspěšně. Může mi někdo poradit?

ODPOVĚĎ:

Vážený uživateli, toto je velmi častý problém. Mnoho uživatelů přechází z Přítelkyně 1.0 na Manželku 1.0, domnívajíc se, že je to jen neškodná zábavná utilita. Ale Manželka 1.0 je operační systém, navržený tak, aby sám spouštěl ostatní aplikace. Nepouštějte se do instalace!!! Dodatečné odstranění Manželky 1.0 může mít za následek poškození systémových zdrojů. Někteří uživatelé se pokoušeli instalovat Přítelkyni 2.0 resp. Manželku 2.0, ale narazili na více problémů než v původním systému. Jiní uživatelé zkoušeli spouštět Přítelkyni 2.0 paralelně na pozadí. Bohužel, Manželka 1.0 detekuje přítomnost Přítelkyně 2.0, což zapříčiní konflikty s následným kolapsem systému. Jediná možnost, jak se vyhnout problémům, je neinstalovat software Manželka a používat jen aplikaci Přítelkyně. Verze Přítelkyně 1.0, 2.0, 3.0 atd. jsou navzájem kompatibilní, dokonce se mohou provozovat paralelně. Nyní je již pozdě, můžete jen varovat vaše známé. Ještě dodáváme, abyste si dali pozor na nedokumentovanou automatickou instalaci programu Tchýně 6.x.

offtopic/cerny_humor.txt · Poslední úprava: 2019/01/10 18:36 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0